RESEARCH THESIS AND DISERTATIONS IN

Open Access

Kako deponovati tezu?

Na veb stranici Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" postoji detaljno uputstvo o deponovanju doktorskih disertacija, elektronski zahtev za digitalizaciju doktorske disertacije, izjava o autorstvu i druga dokumenta koja je potrebno potpisati prilikom deponovanja teze. Tom prilikom nužno je priložiti i pisanu saglasnost da teza može biti vidljiva u Open Access režimu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu formiran je digitalni repozitorjum - PhaidraKg u kome se indeksiraju i arhiviraju naucni i strucni radovi profesora i saradnika univerziteta. U okviru njega formiran je i repozitorijum doktorskih disertacija "e-teze". Za deponovanje teza na Univerzitetu u Kragujevcu sve potrebne infomacije mozete pronaci ovde.

Informacije o deponovanju doktorskih disertacija na Univerzitetu u Nisu mozete pronaci ovde.

Sve potrebne obrasce o deponovanju doktorskih disertacija na Univerzitetu u Novom Sadu mozete pronaci ovde. Dodatno repozitorijum doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom Sadu dostupan je ovde.