RESEARCH THESIS AND DISERTATIONS IN

Open Access


Prednosti za studente

 • Ukoliko su Teze dostupne putem interneta mnogo je veća verovatnoća da će ih neko čitati.
 • Proces izrade e-teze za objavljivanje na Internetu će upoznati studente sa autorskim pravima koja će im biti od koristit tokom buduće karijere.
 • Proizvodnja e-teze je isplativija od produkcije velikog broja papirnih primeraka.

Prednosti za istraživače / profesore

 • Istraživači su u mogućnosti da pristupe e-tezama na internetu kad god su im potrebne.
 • E-tezama se može brzo pristupiti sa bilo koje lokacije.
 • Više istraživača može istovremeno da koristi jednu tezu.
 • Profesori mogu da koriste mogućnosti koje im pružaju e-teze kako bi motivisali studente da razmišljaju o različitim načinima na koje mogu prikazati rezultate svojih istraživanja.

Prednosti za institucije

 • Pristup rezultatima rada nastavnika i studenata je jednostavniji preko e-teza koje su dostupne na Internetu.
 • Povećanje korišćenja tih materijala ima velike koristi za samu instituciju u smislu promovisanja njenog istraživackog profila.

Prednosti za biblioteke

 • Ušteda prostora za skladištenje teza.
 • Ušteda vremena zaposlenim koje bi te teze zaduživali/razduživali.
 • Vođenje statistike korišćenja je znatno jednostavnije.