RESEARCH THESIS AND DISERTATIONS IN

Open Access

Kako pripremiti tezu?

Svake godine u okviru KoBSON programa, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održava celodnevni seminar za doktorande stipendiste Ministrastva .Cilj seminara je obuka mladih istraživača na temu kako doći do literature potrebne za izradu doktorske disertacije, intelektualna svojina i autorska prava, citatni stilovi i "refernce manager"i i dr.

Osim ovog seminara, kao pomoć doktorantima mogu koristiti i uputstva koje je objavio Univerzitet u Beogradu: