RESEARCH THESIS AND DISERTATIONS IN

Open Access

Doktorske disertacije u Srbiji

Doktorske disertacije se prema postojecim propisima u Srbiji predaju na čuvanje biblioteci fakulteta na kojem su odbranjene i, posle zvanične promocije u rektoratu univerziteta, dostavljaju univerzitetskoj biblioteci. Na taj način su javnosti dostupne samo te dve kopije, i to samo članovima biblioteka tokom radnog vremena. Većina tih disertacija koristi se retko, rezultati istraživanja koja su u njima opisana i dokumentovana i opširne tematske bibliografije kojima su praćene ostaju nepoznati i nedostupni većini potencijalno zainteresovanih korisnika.

Trend u svetu je da se prikupljaju elektronske verzije doktorskih disertacija i da se one čuvaju u digitalnim repozitorijumima univerzitetskih biblioteka. Autori odlučuju o tome da li će, i do kog nivoa, tekst teze biti dostupan korisnicima sa interneta ili će biti dostupan samo na internoj univerzitetskoj mreži. Za očekivati je da će se i u Srbiji uvesti ova praksa. Dostupnost disertacija u elektronskom obliku povećaće, kao i svuda gde je to učinjeno, korišcenje rezultata iz disertacija, omogućiti našoj i svetskoj javnosti da se uveri u kvalitet disertacija iza kojih stoje univerziteti u Srbiji.

U cilju bolje vidljivosti, sve naše teze priključene su, i vidljive, na portalu evropskih digitalnih disertacija - DART Europe. Ovaj portal okuplja disertacije sa preko 500 univerziteta, iz preko 25 evropskih zemalja, i broji preko 400,000 teza. DoiSerbia PhD je, dodatno, registrovan u DOAR-u (Directory of Open Access Repositories), direktorijumu koji okuplja preko 2,500 akademskih repozitorijuma u Open Access režimu, iz celog sveta i na OATD portalu na kome se nalazi preko million i po doktorskih disertacija u Open Access režimu, iz celog sveta.